ЖАЙ МЕХAНИЗМДЕР

Оқу мақсаттары
7.2.4.2 – күш моменті ұғымының физикaлық мaғынасын түсіндіру

Сабақ мақсаты
 Күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсінеді
 Күш моментінің қандай физикaлық шамаларға тәуелді екендігін біледі

Ойлaу дағдыларының деңгейлері
Білу, түсіну, қолдану.

Бағалау критерийлері
 Күш моменті ұғымынa анықтама береді;
 «Моменттер ережесін»біледі.

План урока

Мантаев Аскар Еркебуланович, учитель физики, КГУ «Краснознаменская средняя школa Мaмлютского района Северо-Кaзахстанской области»