ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ РӨЛІ- ОЛ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМНЫҢ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІ

Базарбаева Рабига Шегирбаевна, № 22 «Құлыншақ» бөбекжай балабақшасы КМҚК, Сәтпаев қаласы