ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰННЫҢ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА МҰҒАЛІМНІҢ ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазіргі жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түскен заманда адамның жалпы білімін көтеру кең де ауқымды мәселе болып отыр. Ал олардың біліктілігін, дағдыларын қалыптастыру қажеттігі еліміздегі ғылыми – техникалық және әлеуметтік мәдени жетістіктердің қарыштап дамуынан туындайтыны анық. Әлемдік білім кеңістігінен жалпы білім берудің басымдылық мақсаты — өзгермелі білім жағдайына тез бейімделетін өз жолын дұрыс таңдай білетін, […]

Изображение и обозначение резьбы

Цель урока: Дать понятие о резьбе, ее обозначении и назначении. Умение классифицировать соединения и крепежный материал. Задачи: обучающая: • научить изображать и обозначать метрическую резьбу; воспитывающая: • воспитывать графическую культуру и техническую речь; развивающая: • развивать техническую грамотность и кругозор; • развивать познавательный интерес, умение работать со справочным материалом; Тип урока: урок усвоения новых знаний […]

Көңілді мысықтар

Мақсаты: Мысықтың түр-түсі, ол немен қоректенді, не істегенді жақсы көретінін түсіндіре отырып, оның жақсы көретін асы балықты ұжым болып алақанмен сурет салу әдісін үйрету. Түстерді пысықтау. Балалардың ой-қиялдарын дамыту. Қызығушылықтарын арттыру. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыру. Достықты бағалай білуді, ұжым болып жұмыс істей білуге баулу. Сөздік жұмыс: мысықтар, олардың түстері, түрлері, балықтар оның түр-түсі. Әдіс – тәсілдер: […]

Афганистан — незаживающая рана

— Уважаемые ребята, к сожалению, много человеческого горя происходит на нашей Земле. Одно из таких — эта война в Афганистане, на которую в 80-е годы выполнять свой интернациональный долг советское правительство посылало советских солдат. Крупномасштабный вывод советских войск был проведен в три этапа. Последний — 15 февраля 1989 г. Именно этому событию — 25-летию со […]

175 лет со дня рождения Ибрая Алтынсарина

Цель: Расширение и систематизация предсталений учащихся о жизни и творчестве Ыбрая Алтынсарина через применение стратегии ЗХУ ТРКМЧиП, ИКТ, диалогового обучения. Ожидаемый результат: Учащиеся в активной форме на уровне применения расширят и уточнят свои представления о жизни и творчестве И. Алтынсарина/ Критерии успеха: Продуманное заполнения графы «Узнал» таблицы ЗХУ. План мероприятия Загинайко Оксана Григорьевна, учитель музыки, […]

Болымды және болымсыз етістік

Негізгі идея: Іс- әрекеттің болуын, орындалғанын , жүзеге асырылғанын білдіретін етістіктің түрі болымды етістік деп аталады. Іс-әрекеттің болмағанын, жүзеге аспағанын білдіретін етістіктің түрі болымсыз етістікдеп аталады. Сабақ жоспары Бердіқожаева Меруерт Өмірзаққызы, Негізгі білім беретін № 221 Аққұм мектебі, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы

Марғау қысқа қалай таң қалды

Мақсаты: Балаларды қысқаша сипатты әңгіме құрастыруға үйрету. Міндеттері: БМ: Балаларды қысқаша сипатты әңгіме құрастыруға үйрету. ДМ: Зейіндерін, ойлау қабілеттерін, тілдерін дамыту. ТМ: Табиғатқа деген сүйіспеншіліктерін тәрбиелеу. Қолданатын көрнекі құралдар: ойыншық марғау, қыс мезгілі бейнеленген суреттер. Сөздік жұмыс: марғау, таң қалды. Қостілділік компонент: марғау – котенок, таң қалды – удивился. Жоспар Бустанова Г.И.