ФОТОЭФФЕКТ

Цель урока: -продолжить формирование понятия фотоэффекта; -обеспечить закрепление изученного материала; -продолжить работу по овладеванию методами научного исследования (проверка законов фотоэффекта с использованием мультимедийного диска «Физика в картинках».) Задачи урока: — проанализировать уровень условия основных положений теорий фотоэффекта и подтверждении ее экспериментально. — содействовать формированию мировоззренческой идеи познаваемости явлений и свойств окружающего мира. — создать условия […]

ДАВЛЕНИЕ В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ. ЗАКОН ПАСКАЛЯ

Цели обучения 7.3.1.5-выводить формулу гидростатического давления в жидкостях и применить ее при решении задач Критерии оценивания • Выводить формулу гидростатического давления в жидкостях. • Применяет формулу гидростатического давления в жидкостях при решении задач. Языковые цели Лексика и терминология: гидростатическое давление, батисферы и батискаф Серия полезных фраз для диалога/ письма: Подсчет давления движущейся жидкости – непростая […]

ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ. ТОК КҮШІ. ЭҚК. ТІЗБЕК БӨЛІГІНЕ ЖӘНЕ ТҰЙЫҚТАЛҒАН ТІЗБЕККЕ АРНАЛҒАН ОМ ЗАҢЫ

Оқушылар білу керек: Физикалық заңдарды, тұрақты электр тогының, ток күшінің анықтамаларын, формулаларын. Оқушылар жасай білу керек: Ток күшін өлшеуді, Ом заңын есеп шығаруда қолдануды. Білімділік Электр тогы туралы ұғым енгізу және ток көздерін қарастыру; Ом заңына анықтама беру; Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғаудың негізгі заңдылықтарын түсіну. Дамытушылық Жаңа физикалық заңдармен таныстыра отырып есте сақтау, салыстыру, […]

ЖАЙ МЕХAНИЗМДЕР

Оқу мақсаттары 7.2.4.2 – күш моменті ұғымының физикaлық мaғынасын түсіндіру Сабақ мақсаты  Күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсінеді  Күш моментінің қандай физикaлық шамаларға тәуелді екендігін біледі Ойлaу дағдыларының деңгейлері Білу, түсіну, қолдану. Бағалау критерийлері  Күш моменті ұғымынa анықтама береді;  «Моменттер ережесін»біледі. План урока Мантаев Аскар Еркебуланович, учитель физики, КГУ «Краснознаменская средняя […]

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері

Сабақ мақсаттары • Дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигін салу біледі; • Дененің тыныштық күйідегі бөлігімен тұрақты жылдамдықпен қозғалыс бөлігін анықтау үшін дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділігік графигін қолданады Бағалау критерийлері • Дененің орын ауыстырудың уақытқа тәуелділігік графигін тұрғызады; • Графикті қолданып дененің тыныштық күйдегі ,тұрақты жылдамдықпен қозғалған бөлігін анықтайды; • Графикті пайдаланып дененің орын […]